מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

נסיעה לכיוון

נסיעה לכיוון

מעודכן ליום

15/07/2024
לקו זה קיימת חלופה משדרות בנימין/שער הגיא
עדכונים