מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

נסיעה לכיוון

נסיעה לכיוון

מעודכן ליום

15/07/2024
לקו זה קיימת חלופה מהאורזים/העמל לקו זה קיימת חלופה ממסוף עין התכלת/איסוף
    • 15:00
עדכונים