מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747
מידע לנוסעים

הסעת בעלי חיים ומטענים

הנסיעה בתחבורה ציבורית היא נסיעה משותפת ולכן תקנות התעבורה של משרד התחבורה מציבות מספר מגבלות בעלייה לאוטובוס.

העלאת מטען לאוטובוס

בהתאם לתקנות התעבורה, אין להעלות לאוטובוס כל דבר שעלול ללכלך או לפגוע באדם או בלבושו. כמו כן, אין להעלות לאוטובוס כל דבר שמפיץ ריחות רעים, כגון צבע, כוס שתיה שאינה מכוסה, או שתיה חמה, וכן חומרי נפץ ונשק טעון.

הסעת בעלי חיים באוטובוס

תקנות התעבורה של משרד התחבורה מאפשרות לנוסע להעלות לאוטובוס בעלי חיים קטנים, שאותם ניתן להחזיק על הברכיים או על הידיים.
כלב יהיה באוטובוס עם זמם (מחסום פה) וקשור ברצועה או בכלוב נסיעה. בעל חיים קטן יותר יוחזק בתוך תיבה או סל, באופן המונע אפשרות של פגיעה או הטרדה של הנוסעים.
לפי תקנות אלו, כלב שלא ניתן להושיבו על ברכי הנוסע או להחזיקו בידיים אין להעלותו לאוטובוס.

כלב שירות או כלב נחייה

ניתן לעלות לאוטובוס עם כלב שירות או כלב נחייה הקשור ברצועה וללא זמם.

מאמן לכלב נחייה בתהליך הכשרה רשאי לעלות לאוטובוס עם כלב נחייה באימון הקשור ברצועה וללא זמם, זאת בתנאי שהמאמן מצויד בתעודה בתוקף של מרכז הכשרה והדרכה והכלב מסומן באמצעות אפודה המזהה את ייעודו לנחייה ואת מרכז ההכשרה וההדרכה שאליו הוא משתייך.

נשארים מעודכנים

קבועים בקווי אקסטרה? הצטרפו לעלון המידע שלנו וקבלו עדכונים מיידיים על שינויים ועדכונים
עדכונים