מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747

נסיעה לכיוון

נסיעה לכיוון

מעודכן ליום

15/07/2024
לקו זה קיימת חלופה מחניון הלאום/שד' הנשיא השישי
  • 01:45
  • 06:30
  • 07:15
  • 08:15
  • 09:18
  • 10:18
  • 11:18
  • 12:18
  • 13:18
  • 14:15
  • 15:15
  • 16:15
  • 17:18
  • 18:20
עדכונים