מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747
מידע לנוסעים

קנסות ותעריף מוגדל

התשלום עבור הנסיעה באקסטרה הוא עצמי ומתבצע בהעברת הכרטיס, באחת ממערכות הכרטוס, שנמצאות ברחבי האוטובוס. ניתן לבצע את התיקוף בשתי דלתות הכניסה לאוטובוס.

למען הסר ספק, גם נוסע ששילם את דמי הנסיעה באמצעות כרטיס “רב קו” נדרש להעביר את הכרטיס במכשיר המיועד לכך. דרישה זו חלה גם למי שברשותו הסדר נסיעה מסוג מנוי. אנחנו מזכירים, כי כרטיס הרב-קו הוא אישי ואינו ניתן להעברה לנוסע אחר.

באוטובוסים של אקסטרה מופעלים מבקרים. נוסע ללא הסדר נסיעה ו/או מי שלא יציג את כרטיסו בפני המבקר, צפוי לשלם תעריף מוגדל על פי הקבוע בפקודות התעבורה.

נסיעה באוטובוס ללא תשלום או ללא כרטיס נסיעה מתאים מהווה עבירה פלילית.

תשלום דו"ח תעריף מוגדל

על פי ההנחיות של משרד התחבורה, דו“ח שניתן על נסיעה בתחבורה הציבורית יש לשלם בתוך 30 ימים ממועד רישומו.
באפשרותך 3 אפשרויות תשלום:

  • כאן באתר  https://extra-fine.web.app
  • באמצעות המוקד הטלפוני 6747*.
  • בעמדות השירות של אקסטרה.

התשלום באינטרנט ובטלפון יבוצע באמצעות כרטיס אשראי. בעמדת השירות ניתן לשלם גם במזומן.

במידה ולא ישולם החיוב המוגדל במועד, אקסטרה תהיה רשאית לגבות את החיוב המוגדל בהתאם להוראות הדין.

ערעור על קנס

נוסע רשאי לפנות למפקח על התעבורה בטענה, כי התקיימו נסיבות המצדיקות שלא ישלם תעריף מוגדל. נסיבות אלו עשויות להיות הוכחה כי אכן רכש כרטיס נסיעה ולא הציג אותו בפני המבקר, או במקרה של נסיבות אישיות אחרות.

בנסיבות אלו רשאי המפקח לפטור את הנוסע מתשלום המוגדל, כולו או חלקו, ובלבד שלא יינתן פטור מעלות מחיר הנסיעה עצמה, אם אין חולק שהנוסע לא שילם בעד נסיעתו.

הגשת ערעור

ניתן להגיש ערעור על דו“ח שניתן בנסיעה בתחבורה הציבורית. להגשת הערעור יש לפנות אל המפקח על התעבורה במשרד התחבורה לחץ כאן לשליחת בקשה.
ניתן גם לשלוח פקס למספר 03-6849876 או דואר לכתובת: בניין ג'נרי א' רחוב בנק ישראל 5 ת“ד 867 ירושלים 91008.

נשארים מעודכנים

קבועים בקווי אקסטרה? הצטרפו לעלון המידע שלנו וקבלו עדכונים מיידיים על שינויים ועדכונים
עדכונים