מוקד משרד התחבורה
*8787
מוקד אקסטרה
*6747
מידע לנוסעים

זכאות להנחות בנסיעה באוטובוס

במסגרת רפורמת דרך שווה מעניק משרד התחבורה הנחות שונות, בהתאם לגיל, מצב רפואי וכדומה, לאזרחים ישראלים, בעלי תעודת זהות או דרכון ישראלי.

ההנחה ניתנת באמצעות הגדרת אמצעי התשלום: רב קו או אפליקציית הנסיעות.

אזרחים ותיקים

גברים מגיל 67 ונשים מגיל 62 זכאים להנחה של 50% ממחיר הנסיעה.

אזרחים ותיקים מעל גיל 75

גברים ונשים מגיל 75 ומעלה זכאים לנסיעה חינם בתחבורה הציבורית. הנחה זו ניתנת באמצעות הגדרת כרטיס הרב קו או באפליקציית נסיעה.

הנחת ביטוח לאומי

גברים ונשים, שמלאו להם 18 שנים וטרם הגיעו לגיל 65 לגבר ו-60 לאישה, ושהמוסד לביטוח לאומי משלם להם קצבת שארים או השלמת הכנסה, זכאים להנחה. 

ההנחה ניתנת ברכישת הסדר נסיעה מסוג ערך צבור או בכל הסדר נסיעה בקווי השירות באמצעות כרטיס רב-קו, המוגדר בפרופיל זכאי.

כדי להגדיר פרופיל זכאות בכרטיס הרב-קו יש להגיע אל אחת מעמדות על-הקו של משרד התחבורה עם תעודה מזהה (תעודת זהות/רישיון נהיגה/דרכון), תעודת זכאות בתוקף, ומכתב בתוקף מביטוח לאומי המאשר זכאות להנחה גם בתחבורה הציבורית.
לא יתקבלו אישורים ומסמכים משנים קודמות.

ילדים, נוער ותלמידים

משרד התחבורה מעניק לילדים, נוער ותלמידים הנחות שונות בנסיעה בתחבורה הציבורית

ילדים עד גיל 5

כל נוסע משלם רשאי להעלות עמו ילד אחד עד גיל 5 ללא תשלום, כל ילד נוסף חייב בתשלום. שימו לב, קבוצת ילדים מאורגנת (מ - 6 ילדים ומעלה) עד גיל 5 חייבים בתשלום עבור כל ילד בנפרד.

מבוגר ושני ילדים מתחת לגיל 5, כאשר אחד מהילדים ישוב בעגלה, יחויבו בכרטיס נסיעה אחד עבור המבוגר וכרטיס נוסף עבור הילד מתחת לגיל חמש.
כל ילד נוסף מתחת לגיל 5 זכאי להנחה בכרטיס רב-קו הטעון בפרופיל נוער, שאותו ניתן להנפיק החל מגיל לידה, או בכרטיס הרב-קו של המבוגר המלווה הטעון בפרופיל רגיל, ותיק או נוער.

במידה והמבוגר המלווה אינו מצויד בכרטיס רב-קו הטעון באחד הפרופילים הנ“ל, או שאין ברשות הילד כרטיס רב-קו אישי בפרופיל נוער, התשלום עבור הילד יהיה בתעריף מלא.

עגלת ילדים פתוחה פטורה באופן מלא מתשלום דמי נסיעה באוטובוסים בכל שעות היום.

זכאות לילדים ונוער

ילדים ונוער מגיל 5 זכאים להנחה של 50% בשימוש בערך צבור או הסדרים תקופתיים, באמצעות כרטיס רב-קו הטעון בפרופיל נוער.

הנחה זו ניתנת עד גיל 18 או עד סיום שנת הלימודים למי שמלאו לו 18 ועדיין לומד בכיתה י“ב. הנחה זו ניתנת גם לתלמידים במוסד חינוך מיוחד לפי חוק חינוך מיוחד, שטרם מלאו להם 21.

בני נוער זכאים להנחת נוער באמצעות כרטיס הרב-קו עד גיל 18 או עד סוף כיתה י“ב, המאוחר מבין השניים. תלמיד מעל גיל 18, שטרם סיים את לימודיו בכיתה י”ב, יכול לגשת לעמדת על-הקו של משרד התחבורה עם אישור לימודים תקף מבית הספר ויוכל לקבל הארכה לתוקף פרופיל הנוער בכרטיס, עד לסוף שנת הלימודים.

חיילים, חיילות ושוחרים

חייל או חיילת בשירות חובה או בשירות קבע במדים, רשאים לנסוע ללא תשלום בכל קווי השירות, עם הצגת תעודה מתאימה. בעת העלייה לאוטובוס חובה לתקף את הנסיעה באמצעות חוגר, באפליקציית הסריקה שפותחה על ידי צה“ל.

תעודות דיגיטליות, כגון אישור נסיעה על אזרחי, תעודת לוחם ומשרת מילואים פעיל, יאושרו רק כאשר בתחתית התעודה תוצג תאריך ושעה נוכחיים.

חיילים/ות שאין ברשותם טלפון חכם, יציגו תעודה או שובר נייר, כפי שהיה נהוג עד כה.

נסיעת חיילים / שוחרים / קד“צ ללא מדים

שוחרים וקד”צ בעלי תעודת שוחר / קד“צ בתוקף, רשאים לנסוע ללא מדים בכל קווי אקסטרה.

חיילים בשירות חובה או קבע ללא מדים ובעלי תעודה 327 בתוקף, בצמוד לתעודת חוגר, קצין, שוחר או מילואים בתנאי קבע בתוקף, יורשו לנסוע ללא מדים בכל הקווים.

חיילים בשירות חובה או קבע ללא מדים בעלי טופס מודפס “אישור נסיעה בלבוש אזרחי”, המודפס על דף בגודל A4 בתוקף החתום על ידי קצין פניות הציבור בצה“ל, בצמוד לתעודת חוגר, קצין, שוחר או מילואים בתנאי קבע בתוקף, יורשו לנסוע ללא מדים בכל הקווים.

חיילים בשרות חובה או קבע ללא מדים שמצוידים בתעודת נהג מבצעי בצמוד לתעודת חוגר, יורשו לנסוע ללא מדים בכל הקווים. חיילים ללא מדים בעלי תעודת לוחם/לוחם חוד תקפה (תאריך תוקף מתחת לתמונה) עם תעודת חוגר, קצין, שוחר או מילואים בתנאי קבע, יורשו לנסוע ללא מדים בכל הקווים.

בכל המקרים הללו, יש לתקף תעודת חוגר בנוסף להצגת האישור התקף.

נסיעת חיילים ללא מדים בסופי שבוע, בחגים ומועדים

בסופי שבוע ובחגים/מועדים חיילים רשאים לנסוע ללא מדים בכל קווי אקסטרה. ניתן לנסוע ללא מדים בסוף שבוע, החל מיום חמישי בשעה 22:30 ועד יום ראשון בשעה 5:00.
נסיעה ללא מדים בחגים מתחילה בתחילת השירות בערב החג ומסתיימת בסוף השירות של קווי הלילה במוצאי החג.
מועדים אלו אינם נכללים בהסדר הנסיעה החינמית ללא מדים: חנוכה, תענית אסתר, אסרו חג פסח, יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ל”ג בעומר, אסרו חג שבועות וערב ט' באב.

שוחרים

שוחרים בעלי תעודת שוחר רשאים לנסוע ללא תשלום וללא מדים בכל הקווים של אקסטרה.

חיילים ביום השחרור

חיילים ביום השחרור רשאים לנסוע ללא תשלום בתחבורה הציבורית בלבוש אזרחי בצמוד לתעודת החוגר / קצין / מילואים / שוחר / פטור משירות ביטחון. האישור, בצבע ירוק עם חותמת צה“ל כסופה + חותמת יחידה, תקף אך ורק לתאריך המצויין בפינה השמאלית התחתונה של האישור.

חיילים וחיילות בשירות מילואים

חיילי מילואים רשאים לנסוע בקווי אקסטרה ללא תשלום בהצגת שובר מילואים מודפס. שובר זה יכובד רק בתאריכים הנקובים בו ובכותרת השובר יהיה כתוב “אקסטרה”. שובר מילואים שמולאו בכתב יד לא יכובדו.

מלש“בים

מועמדים לשיבוץ לפני שירות צבאי רשאים לנסוע בקווי אקסטרה ללא תשלום באמצעות שובר מלש“ב, הטעון בכרטיס רב-קו. כדי לממש את הזכאות על המלש”ב להגיע לנסיעה עם רב-קו הטעון בהסדר נסיעה מתאים.

השובר יכובד רק במסלול הנסיעה המצוין בשובר והוא מתאים לכיוון נסיעה אחד בלבד. לא יכובד שובר ללא חלקו העליון. השובר אינו חייב להיות מודפס ויכובד גם שובר אשר מולא בכתב יד. הנסיעה תתאפשר רק ביום ובתאריך הנקוב בשובר. ניתן לתקף עבור הנסיעה גם באמצעות רב-קו שבו הוטען מראש הסדר נסיעה חינם בכל קווי אקסטרה, התקף ליום מסוים.

מתנדבים

מתנדבים במסגרות הבאות: חיילים בשל“ת, חניכי קד”צ, מתנדבים בשירות לאומי או אזרחי ומתנדבים בשנת שירות זכאים לפטור מדמי נסיעה בכל קווי השירות.

ההנחה מתקבלת לאחר הנפקת כרטיס רב-קו פרסונאלי בפרופיל של“ת / קד”צ / פרופיל למתנדבי שירות לאומי אזרחי וטעינת חוזה מתאים. להנפקת כרטיס בפרופיל של“ת או לשינוי פרופיל לשל”ת יש להגיע לאחת מעמדות על-הקו עם כרטיס מתנדב בעמותה ואישור מהעמותה שהמתנדב/ת משובץ/ת אצלם.

תאריך תפוגת הפרופיל בכרטיס הרב-קו היא על בסיס התוקף המצוין באישור משרד הביטחון או התעודה.

משטרה ושב“ס

משטרה

כל בעלי תעודות מינוי המוכרות של משטרת ישראל, גם ללא מדים, פטורים מתשלום. שוטרים יכולים לתקף את נסיעתם בעת העלייה לאוטובוס באמצעות תעודת השוטר שברשותם.

משרתי שירות בתי הסוהר (שב”ס)

כל בעלי תעודות מינוי המוכרות של שרות בתי הסוהר, גם ללא מדים, פטורים מתשלום דמי נסיעה בכל הקווים.

נשארים מעודכנים

קבועים בקווי אקסטרה? הצטרפו לעלון המידע שלנו וקבלו עדכונים מיידיים על שינויים ועדכונים
עדכונים